Eg Høyrar

Aginor

 

 

Eg høyrar att du kjem

Eg kan sjå at du blei med hem,

eg ville ikje sei at du vart kvar

at vore barnevakt åt han far

 

Dei kan få sjå

korleis ein kan nå

dei store måle at vinde

dei store kappløpan i kvar ende

 

Ein sjer ka som gjeng at gjere kunst av skit

at spela ein sang og danse ein snurr

ein kan lokke at skapet mit

ein kan laga grøt med ei pakke smørr

 

det er ein gåte at dei vart værandes på ein flåte

der dei ikje viste at det var råte

og at termittane har eti seg laus,

til deiras små mage vorte overrauset

 

dra til sjøss ditt møss og bli varande